CineWens

Filmproductie voor maatschappelijke organisaties en verenigingen

CineWens (in oprichting) stelt zich ten doel het maken van gratis films voor maatschappelijke organisaties en verenigingen in het Gooi e.o., dwz organisaties die voor minimaal 90% drijven op de kracht van vrijwilligers en geen winstdoelstelling hebben.

CineWens biedt maatschappelijke organisatie een laagdrempelige toegang tot het maken van voorlichtings- en promotiefilms.

CineWens maakt gebruik van professionele filmmakers die tegen een, door de stichting, gestandaardiseerd en verantwoord honorarium hun diensten aan de organisaties beschikbaar stellen.

CineWens is een onafhankelijke stichting en wordt geheel gefinancierd door giften en donaties.

Meer weten of (financieel) meedoen? Mail Jan van Galen