Disclaimer

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

Rechten

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kan informatie niet volledig zijn, achterhaald worden door de wetenschap, vatbaar zijn voor meerdere uitleg of zelfs onjuistheden bevatten. De eigenaar van de website jvgpro, aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van, de toegang tot of de mogelijkheid gebruik te maken van de informatie, noch zal de eigenaar aansprakelijk zijn voor eventuele onvolledige of onjuiste informatie. Niet alle sites gelinkt aan deze website zijn door de eigenaar gecontroleerd en de eigenaar wijst dan ook iedere verantwoordelijkheid af voor de inhoud van zulke websites en sluit iedere aansprakelijkheid voor eventueel daaruit ontstane schade uit. Gebruik maken van een link gebeurt geheel op eigen risico. De eigenaar behoudt zicht het recht voor om zonder vooraankondiging veranderingen aan te brengen op deze website. Deze website met internetadres www.jvgpro.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en niet daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten, foto’s en figuren, merken en andere werken die beschermd zijn door rechten van intellectueel eigendom, zoals auteursrechten of merkrechten. De eigendomsrechten berusten bij de eigenaar of een van haar licentiegevers. Ieder ander gebruik dan voor zover uitdrukkelijk toegelaten op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving is niet toegestaan. De eigenaar behoudt al haar rechten voor.

Privacybeleid

Gegevens die u op de website www.jvgpro.nl invult of heeft ingevuld, zullen worden opgenomen in de administratie, die wordt bijgehouden door jvgpro. jvgpro zal persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. De gegevens van u als deelnemer worden in de administratie opgenomen met het doel om met u te kunnen communiceren indien dit voortvloeit uit uw gebruik van de website. Ook worden uw gegevens gebruikt voor statistische doeleinden en om de website beter op uw behoeften af te stemmen. Op de website staan mogelijk diverse links naar websites van derden. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van die aanbieders.

E-mail

De via deze site verstuurde e-mail en eventuele bijlagen kan vertrouwelijke informatie en adviezen bevatten en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Deze e-mail is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Toch kan de eigenaar niet garanderen dat de informatie altijd correct en volledig is. De eigenaar aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid.