Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden voor video projecten zijn hier te lezen.

Op al onze leveringen en diensten tav ICT projecten zijn de ICT~Office (Algemene) Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunt u hierna downloaden (pdf).

0. Module Algemeen (altijd van toepassing)
1. Module Licentie voor programmatuur
2. Ontwikkeling voor programmatuur
3. Onderhoud van programmatuur (Excel spreadsheets)
5. Ontwikkeling en onderhoud van een website (Quick Office)
7. Detacheringsdiensten
8. Opleiding en trainingen (Excel training)
9. Advisering, consultancy en projectmanagement
10. Overige diensten

This site is targeted at Dutch residents only.

Overeenkomsten met JVGPRO zijn gebaseerd op de door de Belastingdienst op 19-02-2016 onder nummer 905159058810 beoordeelde standaard overeenkomst.

Lees ook onze disclaimer en privacypolicy