Easy schedule

Easy Schedule is nieuw! Easy Schedule is een eenvoudig en betaalbaar roosterprogramma voor het MKB gebaseerd op een Excel spreadsheet en is bedoeld voor kleine bedrijven (bv 30 medewerkers 2 à 3 filialen). Geen toeters en bellen maar eenvoudig begin- en eindtijden per dag per week en medewerker inzetten.

Roosteren in Excel

Met Easy Schedule kunt U uw medewerkers per werkdag inroosteren in een of meer filialen.Het programma is niet bedoeld om ingewikkelde cao regels te volgen of bijzondere werkpatronen zoals ziekte, verlof, overwerk etc. te ondersteunen. Gewoon uren per week per filiaal inzetten

 • Gebaseerd op Excel, dus geen complexe installatie, slechts Excel (Windows 2010 of hoger) is vereist
 • Programmering via VBA macro’s
 • Eenmalige aanschaf
 • Geen licentiekosten (behoudens de normale Excel licentie)
 • Onderhoudscontract is optioneel
 • Overzichtelijk rooster per week en dag
 • Automatisch roosteren is mogelijk
 • Onbeperkt aantal medewerkers mogelijk
 • Onbeperkt aantal filialen mogelijk
 • Gebruikersvriendelijke interface via specifieke schermen
 • Kritieke cellen en tabs beveiligd tegen overschrijven
 • Minimale Excel kennis vereist

Ofschoon de basis in een Excel spreadsheet vastligt, voert u de mutaties en planningen in via een eenvoudig invoerscherm:

Weekplan EasySchedule

Met filiaal- en weeknummer velden links bovenin het scherm, kunt u vlot door de weken van dat filiaal stappen en waar nodig uren aanpassen. Rechts in het scherm wordt een grafische weergave van de inzetten van de in die week gekozen werkdag per medewerker getoond. U ziet dus in één oogopslag of de werkdruk voldoende verdeeld is over de dag.
De grote tabel op het scherm toont de uren inzet van medewerkers in die week. Links de namen, dan de aanvangs- en eindtijden per dag, de dagtotalen per medewerker (kolom weektotaal) en het aantal uren dat die medewerker is geacht te werken in een week (kolom max per mdw). In het voorbeeld ziet u dat bijvoorbeeld bij de meeste medewerkers een geel veld. Dat betekent dat er te weinig uren voor die medewerker ingepland zijn. Een rood veld betekent dat die medewerker te veel uren in de week heeft ingepland gekregen. Ongekleurd is inzet conform de afspreken met de medewerker.
Inplannen doet u door bij de gewenste medewerker op een weekdag de gewenste start- en eindtijd in te vullen. Klik op “Opslaan” om de wijzigingen te bewaren.
Met de knoppen boven in dit scherm kunt u (automatisch) plannen opslaan en afdrukken.

Meer weten? Stuur mij een mail en vraag een demoversie.
Februari 2017